ΚΕΠΑ

q80
 Η διεύθυνση του ΚΕΠΑ σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του, σε μία συνάντηση ενημέρωσης και συνεργασίας σε θέματα κρίσιμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως αυτά της ενέργειας, της κλιματικής αλλαγής και της επιστημονικής τους προσέγγισης.

Με βασική κατεύθυνση την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας το ΚΕΠΑ σας προσκαλεί μέσα από την περιήγηση στην ιστοσελίδα του σε μια δημιουργική αναζήτηση μορφών συνεργασίας στην θεματολογία του στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρω-ασίας και της Μεσογείου.

8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή

Αθήναι, 7- 9 Οκτωβρίου 2015

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ως συντονιστής των δικτύων “PROMITHEASnet” και “BSEC – Green Energy Network” οργανώνει για όγδοο έτος το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή – Συνεισφέροντας στην επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα», υπό την αιγίδα του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ).
Το συνέδριο αρθρώνεται σε τρία μέρη που αναφέρονται σε θέματα πολιτικής, επιστημονικής έρευνας, ενθάρρυνσης της διεθνούς συνεργασίας και θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 7-9 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες για υποβολή περιλήψεων/ανακοινώσεων, εγγραφές, κ.λ.π. μπορείτε να βρείτε εδώ, στην αγγλική γλώσσα.  

2o Διεθνές Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις πολιτικές της κλιματικής αλλαγής (Τάσεις – Μοντέλα – Αξιολόγηση )
Διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ εντός της Πανεπιστημιόπολης

Το 2ο διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο, βασισμένο στην επιτυχή διοργάνωση του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής τον Νοέμβριο του 2013, έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών (23 - 26 Σεπτεμβρίου 2014).
Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό, πατήστε εδώ.