Δελτία τύπου του ΚΕΠΑ

Τα δελτία τύπου του ΚΕΠΑ είναι ταξινομημένα ανά έτος. Διαχέονται μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων, που διαθέτει το ΚΕΠΑ και σε αυτούς περιλαμβάνονται μόνο ηλεκτρονικές διευθύνσεις και όχι προσωπικά δεδομένα των παραληπτών. Τα δελτία τύπου προωθούνται προς παίκτες της ελληνικής αγορά ενέργειας, εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, δήμους, υπουργεία κλπ. Επίσης προωθούνται και στην πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΚΠΑ μέσω του UoA Announcements.

Δελτία τύπου ανά έτος

2023202220212020