Συνέδρια

Το ΚΕΠΑ έχει αναγνωρισμένη εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών και κυβερνητικών συναντήσεων και συνεδρίων. Διοργανώνει το ετήσιο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Ενέργεια και θέματα πολιτικής για την κλιματική αλλαγή» (βλ.: http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr) τα τελευταία υπό την αιγίδα του ΟΣΕΠ και του UΝΑΙ, αλλά και συνέδρια και ημερίδες σε κράτη μέλη του ΟΣΕΠ και της Κεντρικής Ασίας.

Από το Νοέμβριο του 2021 ξεκίνησε την διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου «International Tree Planting Initiative» στο Μπουραζάνι (Κόνιτσα).

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

(Conferences – http://www.promitheasnet.kepa.uoa.gr)