Διεθνής παρουσία

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ έχει αναγνωρισμένη συμβολή στο συντονισμό και υλοποίηση υψηλής σημασίας διεθνών πρωτοβουλιών στα θέματα της Μείωσης της Κλιματικής Αλλαγής και του 7ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που αναφέρεται στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σε αναγνώριση της προσφοράς του το ΚΕΠΑ έχει ορισθεί i) ως Συντονιστής του Δικτύου για την Πράσινη Ενέργεια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC – Green Energy Network) με απόφαση των κυβερνήσεων του Οργανισμού και ii) ως διεθνής κόμβος για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNAI Hub SDG7).

Είναι ο ιδρυτής και συντονιστής του δικτύου PROMITHEAS το οποίο συγκροτείται από είκοσι πέντε φορείς από δεκαέξι χώρες του Εύξεινου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην οργάνωση διεθνών επιστημονικών και κυβερνητικών συναντήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων σε χώρες της Ε.Ε., του BSEC και της Κ. Ασίας.

Με την ιδιότητα του UNAI Hub SDG7 συνεργάζεται επί πλέον με ακαδημαϊκά ιδρύματα από την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αφρική τον Καναδά και την Λατινική Αμερική.

Από το 2008 οργανώνει το ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την «Ενέργεια και την Κλιματικής Αλλαγής», από το 2016 το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ (BSEC – Green Energy Investments) που διεξάγονται κάθε Οκτώβριο στην Αθήνα και από το 2021 το την ετήσια διεθνή συνάντηση στην Κόνιτσα για την προστασία και επέκταση των δασών, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας “75UN -75 Trees UNAI SDG7”.

Εκδίδει: i) το δίγλωσσο (αγγλικά – ρωσικά) εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό υπό τον τίτλο : “Euro – Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy, ii) τα πρακτικά του Συνεδρίου και του Φόρουμ, iii) την επιθεώρηση “Energy View of BSEC Countries”, iv) το διεθνές Ενημερωτικό Δελτίο του δικτύου PROMITHEAS ( 27.000 αποδέκτες se 170 χώρες).

Οι τρέχουσες δραστηριότητες του κέντρου εστιάζουν i) στην ενίσχυση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του BSEC – GEN, ii) στην διεύρυνση του αριθμού των μελών του, iii) στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ιιι) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, iv) στην εξασφάλιση χρηματοδότησης προγραμμάτων επέκτασης του πρασίνου σε αστικές και περιαστικές περιοχές, v) εφαρμογή της ιδέας των «ευφυών δικτύων» για την ανάπτυξη «εικονικών» σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, vi) στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας με ευφυή χρηματοδότηση προγραμμάτων μετασχηματισμού ενεργειακά πτωχών καταναλωτών σε αυτό-παραγωγούς και vii) την διάθεση των λογισμικών εργαλείων πολύ-κριτηριακής αξιολόγησης πολιτικών (AMS) και αξιολόγησης και βελτιστοποίησης πολιτικών συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα ενεργειακής πολιτικής (HERON).