Προγράμματα

Με χρηματοδότηση από πόρους του εξωτερικού

HERON (Horizon 2020, 2015 – 2017)

PROMITHEAS – 4

PROMITHEAS – 2

EU-DEEP

INTERACT

Με χρηματοδότηση από πόρους εντός Ελλάδος

Διερεύνηση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμου και ανακύκλωσης αποβλήτων – Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου