Πρωτοβουλίες του ΚΕΠΑ

Ενεργειακή ένδεια (θα αναρτηθούν πληροφορίες)

Πρωτοβουλία “75 UN – 75 Trees UNAI SDG7” – Το ΚΕΠΑ ξεκίνησε την Πρωτοβουλία το Δεκέμβριο του έτους 2019. Πληροφορίες υπάρχουν εδώ.