Ταυτότητα του ΚΕΠΑ

To KEΠA είναι ακαδημαϊκό κέντρο που λειτουργεί εντός του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημιουργία της Ομάδος Ενεργειακής Πολιτικής (ΟΑΠ) το 1990 και στη συνέχεια του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) το 1996 είχε ως στόχο τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την γεωπολιτική της ενέργειας στις περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου και της Κ. Ασίας.

Με έμφαση στα θέματα της ανάπτυξης περιφερειακών αγορών ενέργειας, τη κατασκευή διηπειρωτικών και περιφερειακών ενεργειακών διασυνδέσεων και τέλος σε θέματα πολιτικών κλιματικής αλλαγής, το ΚΕΠΑ προωθεί με τρόπο σταθερό την επιστημονική και οικονομική συνεργασία για τα θέματα αυτά στις χώρες της περιοχής. 

Αναλαμβάνει επίσης τον συντονισμό πολυμερών ερευνητικών προγραμμάτων και σε θέματα πέραν της κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, όπως είναι αυτά του πολιτισμού και του τουρισμού.

Σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και με χρηματοδότηση κυρίως από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. το ΚΕΠΑ αποτελεί ένα εξωστρεφή πυλώνα διεθνούς συνεργασίας του Πανεπιστημίου με τις χώρες της περιοχής που πλέον καλύπτουν και χώρες της Μεσογείου και της Άπω Ανατολής.

Η είσοδος του ΚΕΠΑ στη πρωτοβουλία United Nations Academic Impact (UNAI) αυξάνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του διεθνούς ακαδημαϊκού δικτύου PROMITHEASnet που το ΚΕΠΑ έχει δημιουργήσει για την προώθηση των στόχων του και της επιρροής του ΕΚΠΑ διεθνώς.

Στεγάζεται σε αυτόνομο κτήριο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά στην πανεπιστημιόπολη ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από νέους κυρίως επιστήμονες και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.