Ημερίδες

Σε αυτή τη σελίδα ο επισκέπτης μπορεί να βρει τις ημερίδες, που έχουν οργανωθεί από το ΚΕΠΑ ανα χρονολογία.

2004

 The Visit of the High Level Guangdong Province Delegation to KEPA, 21st October 2004

2002

Ημερίδα 4ης Σεπτεμβρίου 2002 (Πρόγραμμα INTERACT)

Ημερίδα 19ης Ιουνίου 2002 (Πρόγραμμα INTERACT)

Η μεταφορά πετρελαίου δια των Στενών – Πέμπτη 16 Μαΐου 2002 (Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας)

Visit of Chinese Delegation to KEPA, 4 April 2002