Βιοκλιματικό κτήριο

Tο κτήριο βρίσκεται στα όρια του αστικού ιστού της Αθήνας, στους πρόποδες του Υμηττού, στην πανεπιστημιούπολη. Η ανέγερσή του χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής μέσω του Β κοινοτικού πλαισίου στήριξης, με σκοπό εκτός των άλλων την επίδειξη βιοκλιματικών χαρακτηριστικών σε δημόσιο κτήριο, η λειτουργία του οποίου εξυπηρετεί διεθνείς δραστηριότητες και συνεργασίες του πανεπιστημίου στον τομέα της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής.

Είναι το πρώτο κτήριο του πανεπιστημίου κι ένα από τα ελάχιστα δημόσια κτήρια το οποίο σχεδιάστηκε με όρους βιοκληματικούς και έχει ενσωματωμένο στο κέλυφός του το δομικό σύστημα που αποκαλείται φυτεμένα δώματα.

Στο κτηριακό συγκρότημα το οποίο αναγέρθηκε σε περιφραγμένο οικόπεδο 1500 τ.μ. με εμβαδό κτηρίου 1000 τ.μ. και όγκο 4.135κμ., εφαρμόσθηκαν οι σημαντικότερες αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού όπως, η βέλτιστη χωροθέτηση του κτηρίου με βάση τον νότιο προσανατολισμό, η εκμετάλλευση του φυσικού ανάγλυφου του εδάφους, η οργάνωση των χώρων και η δημιουργία εσωτερικού αίθριου για τον ηλιασμό και φυσικό φωτισμό, η προστασία του κελύφους, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για παθητική θέρμανση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα 5 kW), η χρήση ενεργειακών εστιών βιοκαυσίμων, η ηλιοπροστασία το καλοκαίρι με στέγαστρα, προεξοχές κ.α., η θερμική προστασία (θερμικό και ψυκτικό όφελος) και η δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος με την φύτευση της οροφής.

Η τοποθέτηση του αιθρίου, σε συνδυασμό με τη φύτευση των δωμάτων (και τη γενικότερη τοποθέτηση βλάστησης γύρω από το κτήριο) συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών – και άρα, σε βελτιωμένη θερμική απόδοση του κτηρίου και εξασφάλιση ευχάριστων συνθηκών στους ημι-υπαίθριους και υπαίθριους χώρους.