Δήμος Πλατανιάς Κρήτης

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, ο Δήμος Πλατανιάς (Κρήτη) ολοκλήρωσε τη φύτευση 100 δένδρων γύρω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι  στις 7 Απριλίου, με μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμβαρίου και στις 12 Απριλίου 2022, με μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου. Το σύνολο των εκατό (100) δένδρων που φυτεύτηκε,  περιλαμβάνει 46 κυπαρίσσια, 27 Μουρνιές, και 27 Χαρουπιές. Το κόστος αγοράς και μεταφοράς των δένδρων καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο», ενώ οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πλατανιάς  και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει την φροντίδα των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα επόμενα έτη, ως συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.

Από την πλευρά του, το ΚΕΠΑ – UNAI Hub SDG7 αναλαμβάνει την κοινοποίηση της δενδροφύτευσης στους συνεργαζόμενους Δήμους και φορείς, στη ΚΕΔΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και μέσω του UNAI στα αντίστοιχα ΜΜΕ του ΟΗΕ.

Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International Cooperative Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Μνημόνιο

Φωτογραφίες