“Ενεργειακές διασυνδέσεις στα Βαλκάνια – Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DGXVII SYNERGY-1997 (Συντονιστής) (152pg.).

Η μελέτη έχει εκπονηθεί από διεθνή κοινοπραξία εταίρων (LDK, COPA, PARTEX, EPG) με συμμετοχή της Ομάδας Ενεργειακής Πολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συντονιστή τον υποψήφιο. Αποτελεί προϊόν συνθετικής εργασίας μεταξύ πλήθους ειδικών οι οποίοι εφάρμοσαν αρχές πολιτικής της ηλεκτρικής ενέργειας της E.Ε. και επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης τεχνικό-οικονομικών προτάσεων.

Η μελέτη στο πρώτο μέρος της παρουσιάζει τα ενεργειακά ισοζύγια και τις τάσεις σε επτά Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Ρουμανία, Τουρκία). Στην μελέτη αυτή αναδεικνύεται ως κυρίαρχη τάση η προσπάθεια των συστημάτων όλων των χωρών της περιοχής να διασυνδεθούν με την UCTE. Επί πλέον ο αριθμός των προτεινόμενων νέων διασυνδέσεων και η επιδιωκόμενη στάθμη συνεργασίας μεταξύ γειτονικών ηλεκτρικών συστημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα της ύπαρξης ισχυρής τάσης για την συγκρότηση μιας περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Το δεύτερο μέρος της περιέχει τον κατάλογο των μεγάλων διασυνδετικών έργων μεταξύ των χωρών της περιοχής με τον αναλυτικό κατάλογο και την παρουσίαση του συνόλου των προτάσεων. Το τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζει τον κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος όπως αυτός διαμορφώθηκε με βάση τα κριτήρια επιλογής, την μεθοδολογία αξιολόγησης των έργων, την αξιολόγηση τους, την τελική τους κατηγοριοποίηση και τα τελικά συμπεράσματα για την αξιολόγηση των προτάσεων και τις επικρατούσες τάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη περιοχή.