Επισκόπηση παραμέτρων σχετιζόμενων με τη διέλευση αγωγού Φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων

Διερεύνηση των επικρατουσών συνθηκών στον τομέα του Φυσικού Αερίου σε ΠΓΔΜ, Κόσσοβο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και Αλβανία και διατύπωση προτάσεων για την πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διέλευσης του διηπειρωτικού αγωγού Φ.Α..


Χρηματοδότηση:
Ημερομηνία έναρξης – , Ημερομηνία λήξης-
Θεματικές περιοχές: Ενεργειακή πολιτική, Μακρόχρονος ενεργειακός σχεδιασμός