Δήμος Σπάρτης

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Trees UNAI SDG7”, με χρηματοδότηση του «Πράσινου Ταμείου» του ΥΠΕΝ ο Δήμος Σπάρτης φύτευσε στο «Πάρκο Γουδέ» στο διάστημα 16-17 Δεκεμβρίου 2021, ένα σύνολο εκατό (100) δένδρων, αποτελούμενο από 11 βελανιδιές, 16 καρυδιές, 15 καστανιές, 10 κουτσουπιές, 21 πλατάνια, 11 σφενδάμια και 16 χαρουπιές.

Το κόστος αγοράς, μεταφοράς των δένδρων καθώς και του υλικού άρδευσης καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» , ενώ οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώθηκαν μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει την φροντίδα των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα επόμενα έτη, ως συμβολής στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.

Από την πλευρά του, το ΚΕΠΑ – UNAI Hub SDG7 αναλαμβάνει την κοινοποίηση της δενδροφύτευσης στο «Πράσινο Ταμείο», στους συνεργαζόμενους Δήμους και φορείς, στη ΚΕΔΕ, στα ελληνικά ΜΜΕ και μέσω του UNAI στα αντίστοιχα ΜΜΕ του ΟΗΕ.

Τα δύο μέρη συμφωνούν στην προώθηση της συνεργασίας με σκοπό την συγκρότηση Διεθνούς Συνεργατικής Πρωτοβουλίας (International Cooperative Initiative – ICI) στο πλαίσιο των αντίστοιχων δραστηριοτήτων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου – ΟΣΕΠ (Black Sea Economic Cooperation Organization – BSEC).

Μνημόνιο

Δένδρα

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες δείχνουν το χώρο πριν τη φύτευση και μετά