Υπόμνημα της Task Force των Βαλκανικών ενεργειακών διασυνδέσεων

Πολιτική συμφωνία μεταξύ δεκατριών (13) χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίχθηκε στην εργασία και τα συμπεράσματα των προαναφερθεισών μελετών για τις ενεργειακές διασυνδέσεις στον ηλεκτρισμό, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.

Στο κείμενο που υπογράφεται από όλους τους Υπουργούς εκτός από την αποδοχή των καταλόγων με τις προτεραιότητες για τις ενεργειακές διασυνδέσεις γίνονται αποδεκτές και οι προτάσεις του υποψηφίου για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν σε κάθε ένα από τους τομείς που περιέχονται στο κείμενο της πολιτικής τους συμφωνίας.

Η πολιτική συμφωνία του Βουκουρεστίου αποτελεί ορόσημο για τα θέματα της ενεργειακής συνεργασίας στη περιοχή και την τελική ευθύνη της διαμόρφωσης των ενεργειακών προτεραιοτήτων και των αναφερόμενων πολιτικών πρωτοβουλιών στα θέματα των διασυνδέσεων είχε ο υποψήφιος.