Συνάντηση 2nd International Tree Planting Initiative, 10-13 Νοεμβρίου 2022 – Μπουραζάνι (Κόνιτσα)

Πληροφορίες για το αντίστοιχο συνέδριο του έτους 2021 μπορείτε να βρείτε εδώ

Χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας

Πρακτικά

Παρουσιάσεις

Φωτογραφίες από τη συνάντηση