Δελτίο τύπου / Press release

Συνεργασία για χρηματοδότηση προγραμμάτων

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με ιδρύματα, οργανισμούς και άτομα στις διαδικασίες διεκδίκησης και εφαρμογής προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Το ΚΕΠΑ αποτελεί τον παγκόσμιο κόμβο (Hub) του UNAI (United Nations Academic Impact) για τον 7ο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) και έχει την ευθύνη συντονισμού του δικτύου για την «Πράσινη Ενέργεια» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC).

Το ΚΕΠΑ έχει μακρά παράδοση εξωστρεφούς δραστηριότητας και συνεργασίας με ιδρύματα και χώρες της Ε.Ε., του BSEC και της Ασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΚΕΠΑ (στο epgsec@kepa.uoa.gr) παρέχοντας ενημερωτικό σημείωμα (έκτασης μισής σελίδας) για σχετικές δραστηριότητες. 

Αθήναι 1.8.2023

English version of the press release

The Energy Policy and Development Centre (KEPA) od NKUA is interested to cooperate with institutions, organizations and persons in proposal preparation and submission for projects funded by the EU and other international organizations.

KEPA is the United Nations Academic Impact (UNAI) global Hub for the 7th Sustainable Development Goal (SDG7) and is responsible for co-ordinating the Green Energy Network of the Black Sea Economic Co-operation Organization (BSEC).

KEPA has a long tradition of extroversial activity and cooperation with institutions and countries of EU, BSEC and Asia.

Interested persons are invited to contact KEPA (at epgsec@kepa. uoa. gr) and provide an informative note (half page length) concerning relevant activities.

Athens 1.8.2023

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *